Norse Feedback er eit andregenerasjons klinisk tilbakemeldingsverkty bygd for digitale plattformar, ikkje papir.

Norse Feedback er eit andregenerasjons klinisk tilbakemeldingsverktøy bygd for digitale plattformar, ikkje papir.

LEDIG STILLING SOM OPPLÆRINGS- OG IMPLEMENTERINGSANSVARLEG

Vi søkjer etter opplærings- og implementeringsansvarleg som saman med leiargruppa skal byggje opp Norse Feedback til å verte ein leiande leverandør av kartleggings- og analyseverktøy til både spesialist- og primærhelsetenesta.

Stillinga omfattar opplæring både on-site og via kommunikasjonskanalar, produksjon og publisering av opplæringsateriale, implementering, strategiutvikling, samt oppfølging og utvikling av både nye og etablerte kundar.

Stillinga rapporterar direkte til leiargruppa.

Ansvar og arbeidsoppgåver:

 • Opplæring til alle nye og eksisterande kundar, on site og elektronisk
 • Sikre gode implementeringsprosessar
 • Produsere, publisere og formidle opplæringsmateriale.

Se mer

 • Byggje langvarige og sterke kunderelasjonar. Sikre oppfølging og vekst for eksisterande kundar
 • Bidra til å identifisere og utvikle prosjekt
 • Sørge for at opplærings- og implementeringsprosessar vert gjennomførde med ein bevisst strategi og høg kvalitet
 • Skape sterke og positive relasjonar til Norse Feedback sitt team. Bistå med opplæring og støtte.
 • Halde seg fagleg oppdatert
 • Skape gode kundeopplevingar med ansvar for å etterleve Norse Feedback sin høge standard for leveranse og oppfølging
 • Ein del reising må påreknast

Se mindre

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring frå opplæring og/eller implementering
 • Implementeringskunnskap, samt god IT-kompetanse
 • Utvida kjennskap til helsesektoren. Erfaring frå opplæring og implementering innan spesialist- eller primærhelsetenesta vil vere ein stor fordel.

Personlege eigenskaper:

 • Systematisk, strukturert og gode analytiske eigenskapar
 • Engasjert, målretta og oppteken av å skape gode resultat
 • Evne til å byggje og vedlikehalde relasjonar

Se mer

 • Utadvendt, kontaktskapande og samarbeidsinnstilt
 • Svært god skriftleg og muntleg framstillingsevne, både på norsk og engelsk

Se mindre

Om arbeidsgjevaren

Norse Feedback er eit verktøy for psykiatrien, som er utvikla for å måle og monitorere klinisk utfall, kommunisere betre med pasientane, samt hjelpe behandlarar med å betre behandlingskvaliteten over tid. Norse Feedback er eit andregenerasjons klinisk tilbakemeldingsverkty bygd for digitale plattformar, ikkje papir. Gjennom skybasert teknologi er systemet tilgjengeleg på alle flater, og er utvikla til å kunne nytte moglegheitene som finnast innan dagens datateknologi. Systemet er dynamisk og tilpassar seg den enkelte pasient sine behov. Basert på svara som pasienten gjev, blir rapporteringsskjemaet skreddarsydd for vidare utfylling.

Kven er vi?

Vårt team består av akademiske forskarar, praktiserande klinikarar, teknologi- og implementeringsspesialistar. Målet vårt er å tilby Norse Feedback til nye partnarar, og saman identifisere områder med behov for forbetring eller nyutvikling.

Vi tilbyr:

Ein spanande moglegheit til å byggje opp Norse Feedback si salsavdeling og satsing innan primær- og spesialisthelsetenesta, samt styrke Norse Feedback sin eksisterande posisjon i helsemarknaden. Norse Feedback er i sterk vekst, og med gode karrieremoglegheiter.

I tillegg til:

 • Konkurransedyktig lønn
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bonusordning
 • Nye kontor i kontorfellesskapet Peak Sunnfjord